FILMOWE MYŚLI. KINO LEKCJE 2023 - FORMULARZ REZERWACYJNY | "PAMFIR"

Przed dokonaniem rezerwacji miejsc na wybrany pokaz filmowy oraz spotkanie z twórcą prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobach oraz regulaminem wydarzenia. Jedna osoba może jednocześnie zarezerwować max. 2 miejsca na każdy pokaz filmowy i następujące po nim spotkanie z twórcą.

  • DANE OSOBY REZERWUJĄCEJ
  • INFORMACJE O WYDARZENIU
  • KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
  • REGULAMIN WYDARZENIA
  • NEWSLETTER

DANE OSOBY REZERWUJĄCEJ

INFORMACJE O WYDARZENIU

Termin wydarzenia

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zapoznałam/em się z Klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych

REGULAMIN WYDARZENIA

Zapoznałam/zapoznałem się z treścią Regulaminu i akceptuję jego warunki, a wszystkie dane podane w zgłoszeniu są prawdziwe i aktualne.

ZAPIS DO NEWSLETTERA POMORSKIEJ FUNDACJI FILMOWEJ W GDYNI

Wyrażam zgodę na dodanie mojego adresu mailowego do newslettera Pomorskiej Fundacji Filmowej w Gdyni i otrzymywanie informacji o aktualnych projektach prowadzonych przez fundację.