FILMOWE MYŚLI. KINO LEKCJE 2023 - FORMULARZ REZERWACYJNY | "STRZĘPY"

WYCZERPALIŚMY PULĘ MIEJSC MOŻLIWYCH DO ZAREZERWOWANIA. TWOJE ZGŁOSZENIE TRAFI NA LISTĘ REZERWOWĄ. JEŚLI KTOŚ ZWOLNI ZAREZERWOWANE WCZEŚNIEJ MIEJSCA, ODEZWIEMY SIĘ DO CIEBIE MAILOWO LUB TELEFONICZNIE. Przed dokonaniem rezerwacji miejsc na wybrany pokaz filmowy oraz spotkanie z twórcą prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobach oraz regulaminem wydarzenia. Jedna osoba może jednocześnie zarezerwować max. 2 miejsca na każdy pokaz filmowy i następujące po nim spotkanie z twórcą.

  • DANE OSOBY REZERWUJĄCEJ
  • INFORMACJE O WYDARZENIU
  • KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
  • REGULAMIN WYDARZENIA
  • NEWSLETTER

DANE OSOBY REZERWUJĄCEJ

INFORMACJE O WYDARZENIU

Termin wydarzenia

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zapoznałam/em się z Klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych

REGULAMIN WYDARZENIA

Zapoznałam/zapoznałem się z treścią Regulaminu i akceptuję jego warunki, a wszystkie dane podane w zgłoszeniu są prawdziwe i aktualne.

ZAPIS DO NEWSLETTERA POMORSKIEJ FUNDACJI FILMOWEJ W GDYNI

Wyrażam zgodę na dodanie mojego adresu mailowego do newslettera Pomorskiej Fundacji Filmowej w Gdyni i otrzymywanie informacji o aktualnych projektach prowadzonych przez fundację.