O projekcie

Spędź aktywnie i filmowo czas w Gdyni

KULTURA + SENIOR to projekt skierowany do osób w wieku 60+, zamieszkujących aglomerację Trójmiasta. Głównym założeniem projektu jest aktywizacja kulturalna i społeczna tej grupy osób. Ubiegły i obecny rok, z uwagi na pandemię, odcisnęły duże piętno na tej grupie — pogłębiły, często i wcześniej odczuwaną, samotność i wykluczenie. Tej grupie społecznej bardzo brakuje bezpośrednich relacji z innymi osobami, a kontakty telefoniczne i online nie zaspokajają wszystkich potrzeb emocjonalnych.

W okresie od sierpnia do grudnia 2021 planujemy zorganizować około 60 BEZPŁATNYCH aktywności kulturalnych. Głównym założeniem projektu jest edukacja filmowa i filmoterapia, ale jest to punkt wyjścia do zachęcania osób starszych także do innych, niefilmowych, aktywności. Planowane przez nas działania będą odbywać się na świeżym powietrzu oraz w pomieszczeniach, m.in. Gdyńskiego Centrum Filmowego i w Przystani Lipowa 15 i Śmidowicza 49. Działamy z zachowaniem obowiązującego reżimu sanitarnego.

Dodatkowo, przy współpracy z ekspertami, zostanie stworzony poradnik “Jak namówić Seniora do aktywności” oraz “Notes Seniora”. Powstanie również mobilne stanowisko komputerowego, przy którym, wraz z pomocą wolontariuszy, będzie można nauczyć się praktycznej obsługi komputera i internetu.

Projekt odpowiada na zdiagnozowane potrzeby osób starszych, czyli walkę z osamotnieniem, współtworzenie i bycie docenionym oraz utrzymanie relacji z przedstawicielami innych, także młodszych, pokoleń. Istotnym zjawiskiem, ujętym w projekcie, jest również pojęcie senior zależny, czyli osoba starsza, której stan wymaga wsparcia innych osób. Stworzyliśmy w ramach projektu sieć wolontariuszy, którzy wesprą nas w działaniach, a ich kompetencje i umiejętności będą rozwijane dzięki projektowi.

Bezpośrednie uczestnictwo w projekcie oraz podniesienie świadomości osób starszych o mnogości propozycji dbających o ich dobrostan, spowodują zmniejszenie poczucia samotności. Aspekt integracyjny jest niezwykle ważny. Powtarzalność wydarzeń, ich cykliczność, w długim okresie realizacji będzie sprzyjać nawiązywaniu nowych kontaktów, stwarzać okazję, by poznać osoby podobne do siebie, z podobnymi problemami, upodobaniami czy doświadczeniami.

Osobom, które same nie mogą dotrzeć na konkretne wydarzenie, zapewniamy pomoc wolontariusza i transport. Osoba zainteresowana powinna skontaktować się z nami indywidualnie.


Organizator projektu

Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni

Partnerzy projektu


Patroni projektu


Dofinansowanie


Regulamin


Kontakt

Kontakt telefoniczny
(pon.-pt. godz. 10-16)

665 119 114