Kultura+Senior

Spędź aktywnie i filmowo czas w Gdyni

KULTURA + SENIOR to projekt skierowany do osób w wieku 60+, zamieszkujących aglomerację Trójmiasta. Głównym założeniem projektu była aktywizacja kulturalna i społeczna tej grupy osób. Ubiegły i obecny rok, z uwagi na pandemię, odcisnęły duże piętno na tej grupie — pogłębiły, często i wcześniej odczuwaną, samotność i wykluczenie. Tej grupie społecznej bardzo brakuje bezpośrednich relacji z innymi osobami, a kontakty telefoniczne i online nie zaspokajają wszystkich potrzeb emocjonalnych.

W okresie od sierpnia do grudnia 2021 Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni zorganizowała 85 BEZPŁATNYCH aktywności fizycznych i kulturalnych, w których uczestniczyło ponad 500 seniorek i seniorów z Gdyni i okolic. Głównym założeniem projektu była edukacja filmowa i filmoterapia, ale był to punkt wyjścia do zachęcania osób starszych także do innych, niefilmowych, aktywności. Planowane przez nas działania odbywały się na świeżym powietrzu oraz w pomieszczeniach, m.in. Gdyńskiego Centrum Filmowego, w Przystani Lipowa 15 i Śmidowicza 49. Działamy z zachowaniem obowiązującego reżimu sanitarnego.

Dodatkowo, przy współpracy z ekspertami, stworzony został poradnik “Jak namówić Seniora do aktywności” oraz “Notes Seniora”. Powstało również mobilne stanowisko komputerowego, przy którym, wraz z pomocą wolontariuszy, można było nauczyć się praktycznej obsługi komputera i internetu.

Projekt odpowiedział na zdiagnozowane potrzeby osób starszych, czyli walkę z osamotnieniem, współtworzenie i bycie docenionym oraz utrzymanie relacji z przedstawicielami innych, także młodszych, pokoleń. Istotnym zjawiskiem, ujętym w projekcie, jest również pojęcie senior zależny, czyli osoba starsza, której stan wymaga wsparcia innych osób. Stworzyliśmy w ramach projektu sieć wolontariuszy, którzy wsparli nas w działaniach, a ich kompetencje i umiejętności beyły rozwijane dzięki projektowi.

Bezpośrednie uczestnictwo w projekcie oraz podniesienie świadomości osób starszych o mnogości propozycji dbających o ich dobrostan, spowodowały zmniejszenie poczucia samotności. Aspekt integracyjny jest niezwykle ważny. Powtarzalność wydarzeń, ich cykliczność, w długim okresie realizacji sprzyjała nawiązywaniu nowych kontaktów, stwarzała okazję, by poznać osoby podobne do siebie, z podobnymi problemami, upodobaniami czy doświadczeniami.


Raport


Organizator projektu

Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni

Partnerzy projektu


Patroni projektu


Dofinansowanie


Regulamin


Kontakt

Kontakt telefoniczny
(pon.-pt. godz. 10-16)

665 119 114