powrót

Gala Albatrosów 2015

Jury Przeglądu Amatorskich Filmów Uczniowskich Albatrosy 2015 w składzie:

Jerzy Rados – Przewodniczący
Marta Drankiewicz
Sławomir Pultyn

na posiedzeniu w dniu 03 czerwca 2015 roku przyznało następujące nagrody:

1. Albatros 2015 za najlepszy krótki film fabularny otrzymuje Michał Toczek z I Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni za film „Urodziny” pod opieką Alicji Rose

2. Albatros 2015 za najlepszy krótki film dokumentalny otrzymuje Mateusz Buława z I Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy za film „Gdy przyjdzie mi ten świat porzucić” pod opieką Danuty Kopińskiej-Kołowacik
3. Albatros 2014 za najlepszą krótką formę filmową otrzymuje Kamila Borys z Liceum Plastycznego w Supraślu za film „Cytat” pod opieką Katarzyny Zabłockiej
4. Nagroda Specjalna Jury dla Macieja Buszmana z IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni za dokument „Miejsce” pod opieką Wojciecha Kullinga

Wyróżnienia:
1. Wyróżnienie Jury dla Anny Narel z Liceum Plastycznego w Supraślu za film „Animowane obrzędy” pod opieką Katarzyny Zabłockiej
2. Wyróżnienie Jury dla Aleksandry Folczak z XL Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie za dokument „Muszę sobie trampki kupić” pod opieką Agnieszki Garbacz
3. Wyróżnienie Jury dla Zuzanny Drzymulskiej z III Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie za fabułę „The one day Club” pod opieką Wojciecha Jastrzębskiego
4. Wyróżnienie dla Konrada Wojtowicza za rolę Antka w filmie „Urodziny” w reżyserii Michała Toczka z I Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni pod opieką Alicji RoseLau