Historia i idea

IDEA

Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni od początku skoncentrowała swoje działania na projektach związanych z promocją polskiego kina w kraju i za granicą. W ramach tej działalności jest organizatorem nie tylko Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych, ale wyprodukowała również 13 edycji Festiwalu Filmu Polskiego KINOPOLIS w Dublinie oraz jest partnerem licznych innych inicjatyw filmowych.

Od roku 2010 Fundacja poszerzyła swoją działalność edukacyjną o organizację i prowadzenie Gdyńskiej Szkoły Filmowej, gdzie na Wydziale Reżyserii młodzi adepci sztuki filmowej zdobywają kompleksową wiedzę i praktyczne umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu reżysera filmowego.

GSF nie jest jednak jedyną inicjatywą, która ma na celu edukację przyszłych filmowców i pasjonatów kina – Fundacja od lat realizuje cieszące się ogromną popularnością projekty takie jak Pomorskie Warsztaty Filmowe, Warsztaty Krytyki Filmowej, Warsztaty Kompozycji Muzyki Filmowej, Przegląd Amatorskich Filmów Uczniowskich Albatrosy, cykl edukacyjny Mistrzowie Kina Europejskiego, Lekcje z historii kina i form filmu Gdyńskiej Szkoły Filmowej, Kinowe Wakacje, KINOferie czy projekt edukacyjny skierowany do najmłodszych – Bajkę w Centrum, która od wczesnych lat życia wprowadza dzieci w świat sztuki filmowej. Od 2020 roku oferta edukacyjna Fundacji została poszerzona o wirtualne wersje projektów, które umożliwiają edukację młodzieży i dzieci w domach i placówkach szkolnych.


HISTORIA

Inicjatywa powołania Pomorskiej Fundacji Filmowej w Gdyni powstała w pierwszej połowie 2005 roku. Osoby i podmioty zaangażowane w organizację Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych zdecydowały, że jubileuszowa, 30. edycja tej imprezy jest doskonałą okazją do utworzenia podmiotu, którego głównym celem byłaby organizacja kolejnych festiwali. Na mocy tej decyzji 15 kwietnia 2005 roku pełnomocnicy Fundatorów: Samorządu Województwa Pomorskiego, Gminy Miasta Gdyni oraz Stowarzyszenia Filmowców Polskich powołali Pomorską Fundację Filmową z siedzibą w Gdyni.

Określając celowość powołania Pomorskiej Fundacji Filmowej w Gdyni, jej Fundatorzy mieli na uwadze zarówno organizację Festiwali Polskich Filmów Fabularnych, co miało stanowić główne zadanie tej organizacji, jak i szeroko pojęte wspomaganie rozwoju wszystkich dziedzin sztuki filmowej i piśmiennictwa filmowego. Fundacja w swojej działalności ma za zadanie udzielanie pomocy w rozwoju artystycznym i zawodowym twórców filmowych, promowanie ich prac w kraju i zagranicą oraz organizowanie różnorodnych form szkoleń z zakresu wiedzy o filmie.


WŁADZE

Zarząd Pomorskiej Fundacji Filmowej w Gdyni:

 

Leszek Kopeć
Prezes Zarządu

 

Włodzimierz Grzechnik
Członek Zarządu

 

Mirosław Morzyk
Członek Zarządu

 

Rada Nadzorcza:

 

Ryszard Kirejczyk
Przewodniczący Rady Nadzorczej

 

Jacek Friedrich
Członek Rady Nadzorczej

 

Beata Jaworowska
Członek Rady Nadzorczej

 

Monika Piętas-Kurek
Członek Rady Nadzorczej

 

Maja Wagner
Członek Rady Nadzorczej

 


FUNDATORZY

Pomorska Fundacja Filmowa została ustanowiona w dniu
15 kwietnia 2005 roku, z inicjatywy Fundatorów:

  • Samorząd Województwa Pomorskiego
  • Gmina Miasta Gdyni
  • Stowarzyszenie Filmowców Polskich

Członek stowarzyszony Fundacji:

  • Polski Instytut Sztuki Filmowej