Gdyńska Szkoła Filmowa

Gdyńska Szkoła Filmowa jest pierwszą i jedyną w Polsce Północnej niekomercyjną placówką kształcącą na Wydziale Reżyserii. Podstawowym celem działalności jest rzetelne i profesjonalne wykształcenie świadomych zawodu reżysera przyszłych twórców filmów fabularnych i dokumentalnych.

Nauczanie przedmiotów kierunkowych opiera się na zajęciach praktycznych. Niezbędne wykłady teoretyczne stanowią punkt wyjścia do szeregu ćwiczeń, prób warsztatowych oraz realizacji scen i etiud filmowych. Zajęcia w niewielkich grupach umożliwiają indywidualną pracę oraz bezpośredni, merytoryczny kontakt z wykładowcą.

Więcej informacji


Kontakt

Gdyńska Szkoła Filmowa

Plac Grunwaldzki 2 81-372 Gdynia
+48 58 712 22 77