Zrealizowane projekty

KULTURA + SENIOR

KULTURA + SENIOR to projekt skierowany do osób w wieku 60+, zamieszkujących aglomerację Trójmiasta. Głównym założeniem projektu była aktywizacja kulturalna i społeczna tej grupy osób. Ubiegły i obecny rok, z uwagi na pandemię, odcisnęły duże piętno na tej grupie — pogłębiły, często i wcześniej odczuwaną, samotność i wykluczenie. Tej grupie społecznej bardzo brakuje bezpośrednich relacji z innymi osobami, a kontakty telefoniczne i online nie zaspokajają wszystkich potrzeb emocjonalnych.

W okresie od sierpnia do grudnia 2021 Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni zorganizowała 85 BEZPŁATNYCH aktywności fizycznych i kulturalnych, w których uczestniczyło ponad 500 seniorek i seniorów z Gdyni i okolic. Głównym założeniem projektu była edukacja filmowa i filmoterapia, ale był to punkt wyjścia do zachęcania osób starszych także do innych, niefilmowych, aktywności. Planowane przez nas działania odbywały się na świeżym powietrzu oraz w pomieszczeniach, m.in. Gdyńskiego Centrum Filmowego, w Przystani Lipowa 15 i Śmidowicza 49. Działamy z zachowaniem obowiązującego reżimu sanitarnego.

Dodatkowo, przy współpracy z ekspertami, stworzony został poradnik “Jak namówić Seniora do aktywności” oraz “Notes Seniora”. Powstało również mobilne stanowisko komputerowego, przy którym, wraz z pomocą wolontariuszy, można było nauczyć się praktycznej obsługi komputera i internetu.

Projekt odpowiedział na zdiagnozowane potrzeby osób starszych, czyli walkę z osamotnieniem, współtworzenie i bycie docenionym oraz utrzymanie relacji z przedstawicielami innych, także młodszych, pokoleń. Istotnym zjawiskiem, ujętym w projekcie, jest również pojęcie senior zależny, czyli osoba starsza, której stan wymaga wsparcia innych osób. Stworzyliśmy w ramach projektu sieć wolontariuszy, którzy wsparli nas w działaniach, a ich kompetencje i umiejętności beyły rozwijane dzięki projektowi.

Bezpośrednie uczestnictwo w projekcie oraz podniesienie świadomości osób starszych o mnogości propozycji dbających o ich dobrostan, spowodowały zmniejszenie poczucia samotności. Aspekt integracyjny jest niezwykle ważny. Powtarzalność wydarzeń, ich cykliczność, w długim okresie realizacji sprzyjała nawiązywaniu nowych kontaktów, stwarzała okazję, by poznać osoby podobne do siebie, z podobnymi problemami, upodobaniami czy doświadczeniami.


Raport


Notes seniora

W ramach projektu Kultura+Senior, z pomocą ekspertów stworzony został Notes Seniora – darmowy poradnik dla seniora i nie tylko! W środku znaleźć można porady dotyczące zdrowia, aktywności i możliwości kulturalnych jakie oferuje miasto Gdynia.

Notes jest bezpłatny i można go ściągnąć w całości lub w pojedynczych rozdziałach w plikach PDF poniżej.

DR EDYTA BONK
Psycholog rozwojowy. Zajmuje się psychologicznymi aspektami aktywnego starzenia się oraz stymulacją poznawczą seniorów (treningi pamięci, treningi twórczego myślenia). Interesuje się arteterapią, wpływem ruchu, muzyki i tańca na ciało i psychikę. Współpracuje z trójmiejskimi Uniwersytetami Trzeciego Wieku oraz Domami Pomocy Społecznej. Jest certyfikowanym Terapeutą Tańcem i od wielu lat prowadzi zajęcia choreoterapii dla dzieci, młodzieży i dorosłych (szkoły, przedszkola, ośrodki opiekuńczo-wychowawcze Monar, festiwal dla kobiet PROGRESsteron). Na sopockim wydziale Uniwersytetu SWPS prowadzi zajęcia z zakresu psychologii rozwojowej, badań empirycznych, aktywizacji potencjału osób w wieku senioralnym oraz metod radzenia sobie ze stresem.

JUSTYNA SOBOTKA
Pasjonatka mediów społecznościowych i kreatorka treści, przed którą Internet nie ma tajemnic. Absolwentka historii sztuki, a obecnie studentka marketingu i komunikacji społecznej. Specjalistka ds. marketingu efektywnościowego i paid social w gdyńskiej agencji reklamowej Webmetro. Od 2021 roku łączy miłość do sztuki z nowymi mediami jako menadżerka mediów społecznościowych Magazynu „Szum” – największego w Polsce magazynu o sztuce współczesnej.

EMILIA RADKE-BARTYŚ
Pasjonatka zdrowego stylu życia i spędzania wolnego czasu na łonie natury. Ukończyła AWFiS w Gdańsku na kierunku wychowanie fizyczne oraz kinezygerontoprofilaktyka. 0d 2000 roku instruktor fitness i instruktor tańca ludowego.

MICHAŁ MIEGOŃ
Animator kultury, muzealnik, kurator wystaw, muzyk, producent, kompozytor i tekściarz. Lider zespołu Kiev Office oraz artysta solowy. Laureat Nagrody Artystycznej Prezydenta Miasta Gdynia „Galion Gdyński”. Inicjator przedsięwzięcia „Druga Fala” zrzeszającego dzieci muzyków Gdyńskiej Sceny Alternatywnej oraz przypominającego dorobek lokalnej sceny alternatywnej. Twórca inicjatywy „Inne Szlaki”, prelegent Uniwersytetu III Wieku oraz współtwórca programu festiwalu Open House Gdynia, Mapa Sentymentalna Traffic Design i współkurator muzycznej sekcji „Halo Kultura”.

DR N. MED. MAGDALENA PIESZKO
Doktor nauk medycznych, wykładowca akademicki na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym oraz w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku. Poradnictwo dietetyczne prowadzi w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku, pracując nad zwiększaniem świadomości żywieniowej pacjentów zarówno dzieci, młodzieży jak i osób dorosłych oraz motywując do zmian żywieniowych na całe życie.

BEATA SZADZIUL
Od ośmiu lat specjalizuje się w kreowaniu założeń polityki rodzinnej w Gdyni jako pełnomocnik prezydenta Gdyni, koordynatorka projektu Gdynia Rodzinna a obecnie jako Naczelnik Wydziału Polityki Rodzinnej. Tworzy wizerunek miasta przyjaznego rodzinom wykorzystując nowoczesnych rozwiązań skoncentrowanych na potrzebach konkretnych grup mieszkańców. Jest inicjatorką wprowadzenia projektu UNICEF Miasto Przyjazne Dzieciom i wprowadza Gdynię do programu jako pierwsze miasto w Polsce.


Jak namówić seniora do aktywności?

W ramach projektu Kultura+Senior przygotowany został poradnik “Jak namówić seniora do aktywności?”. Z pomocą dr Edyty Bonk (Uniwersytet SWPS) opracowane zostało 8 przydatnych porad, które warto wykorzystać zachęcając seniora do różnego rodzaju aktywności.

Poradnik jest bezpłatny i można go ściągnąć w formie plakatu o formatach A3, A4, B1 i B2 w plikach PDF oraz w formie pojedynczych grafik w plikach JPG.Organizator projektu

Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni

Partnerzy projektu


Patroni projektu


Dofinansowanie


Regulamin


Kontakt

Kontakt telefoniczny
(pon.-pt. godz. 10-16)

665 119 114