Zamówienia publiczne

W dniu 28 czerwca 2022 wszczęto postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego na „Świadczenie hotelarskich usług noclegowych na potrzeby 47. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych.”

Nr postępowania: 1/2022

Wszystkie dokumenty postępowania wraz z warunkami udziału oraz sposobem przygotowania i złożenia oferty dostępne są pod adresem:

KLIKNIJ