Zamówienia publiczne

W dniu 24 czerwca 2021 wszczęto postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego na „Świadczenie hotelarskich usług noclegowych na potrzeby 46. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych.”

Nr postępowania: 1/2021

Wszystkie dokumenty postępowania wraz z warunkami udziału oraz sposobem przygotowania i złożenia oferty dostępne są pod adresem: KLIKNIJ