powrót

Jury o Albatrosach 2012

Jurek Rados, przewodniczący jury o przeglądzie:

„…duża ilość zgłoszonych filmów wpłynęła na tematyczną różnorodność. Można jednak dostrzec pewne tendencje. Młodzi twórcy – zwłaszcza w kinie fabularnym – chętnie sięgają po tematy charakterystyczne dla kina dorosłych: metafizyczne rozważania o sensie życia, rozprawy o sztuce, moralitety. Często z powagą i namaszczeniem. Nie zawsze przynosi to dobre artystycznie efekty. Niewiele zaś powstało filmów realizowanych z dystansem zarówno do swoich umiejętności, jak i do świata. Szacunek wzbudzał rozmach niektórych produkcji, ale rzadko udało się zgrać w artystycznie przekonywającą całość dużą ilość elementów (realizatorzy tych filmów mieli na pewno znakomitą zabawę, widzowie – trochę mniej). Filmy młodych twórców unikają buntu, wiele w nich jest natomiast szacunku dla przedstawicieli starszych generacji i ich historii.

W porównaniu z wcześniejszymi edycjami przeglądu komisja selekcyjna dostrzegła wyraźny wzrost jakości amatorskich produkcji (niektórzy z jej członków mówili że o „klasę, a nawet dwie wyżej”). Widać coraz większe umiejętności profesjonalne twórców, zwłaszcza w zakresie realizacji zdjęć i montażu. Gorzej jest ze scenariuszami, aktorstwem oraz realizacją dźwięku (choć i w tej materii widać poprawę). Zdaniem organizatorów rozwiązaniem problemu nie najlepszych czasem kreacji aktorskich i rozwiązań inscenizacyjnych byłoby większe zaufanie dla otaczającej uczniów rzeczywistości. Tymczasem filmów dokumentalnych powstało niewiele… Ciekawy efekt artystyczny osiągnąć można także przez realizację krótkich filmów animowanych, co potwierdziły nadesłane na przegląd produkcje – naprawdę dobre!”