powrót

Oświadczenie

Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni, organizator XI Przeglądu Amatorskich
Filmów Uczniowskich ALBATROSY oświadcza, że po otrzymaniu oraz
potwierdzeniu informacji, że jeden z finalistów przeglądu nie spełnia
regulaminowych warunków uczestnictwa w konkursie, zdecydowaliśmy o
zdyskwalifikowaniu laureatki nagrody Albatrosa 2018 za najlepszy krótki
film fabularny i tym samym odstąpiliśmy od przyznania nagrody dla filmu
„Pan Nikodem”.
Jury konkursu, po ponownych obradach, zdecydowało się przyznać nagrodę
Albatrosa 2018 za najlepszy krótki film fabularny filmowi „Nilufar” w
reż. Olafa Zażembłowskiego z IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni.
Przepraszamy za zaistniałą sytuację i zapraszamy na przyszłoroczną
edycję przeglądu.

Jury Przeglądu Amatorskich Filmów Uczniowskich Albatrosy 2018 w składzie: Jerzy Rados – Przewodniczący, Sławomir Pultyn przyznało następujące nagrody:

 1. Albatros 2018 za najlepszy krótki film fabularny „Nilufar” w
  reż. Olafa Zażembłowskiego z IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni
  .
 2. Albatros 2018 za najlepszy krótki film dokumentalny otrzymał Konrad Kosycarz z III Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku za umiejętność pokazania niepełnosprawności w sposób daleki od utartych schematów w filmie „Horyzonty”.
 3. Albatros 2018 za najlepszą krótką formę filmową otrzymał Jakub Dolny z Liceum Plastycznego w Bydgoszczy za świadome użycie technik animacji do opowiedzenia historii, w której autor wykorzystuje środki niedostępne w klasycznym filmie unikając pułapki zafascynowania jedynie formą przekazu w filmie „Watch out”.
 4. Nagroda Specjalna Jury dla filmu „Gwiazdozbiór człowieka” w reż. Julii Polkowskiej z IV Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku za bardzo osobistą opowieść o świecie wewnętrznym, który jak się okazuje jest bardzo uniwersalny, szczególnie kiedy opowiada się go tak bardzo minimalistycznymi środkami.

Wyróżnienia:

 • Dla Karoliny Biesiackiej z III Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy za prostą, głęboko humanistyczną opowieść, o najważniejszych sprawach w filmie „Randka”.
 • Dla Gabrieli Gościniak, Mikołaja Kotlińskiego, Alicji Liss, Julii Mroczkowskiej, Ewa Paprockiej, Julii Piekarskiej, Barbary Stańko-Jurczyńskiej, Weroniki Stefańskiej z Zespołu Szkół Plastycznych w Gdyni za szukanie odpowiedzi na pytania, które wydają się nie obchodzić dzisiaj młodych ludzi w filmie „Poszukując ojczyzny”.
 • Dla Olafa Zażembłowskiego z IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni za wrażliwość na ważne problemy współczesnego świata, opowiedziane w metaforyczny, a jednocześnie realistyczny sposób w filmie „Nilufar”.
 • Dla Szymona Ruczyńskiego z II Liceum Ogólnokształcącego w Hajnówku za świetną formę plastyczną tworzącą spójną całość z muzyką w filmie „Nasze mrowisko”.
 • Dla Daniela Le Hai z Liceum Plastycznego w Bydgoszczy za odwagę mierzenia się z tak trudną formą filmową jaką jest teledysk w filmie „Reverse Commuting”.