FILMOWE MYŚLI. FILMOWE LEKCJE WYCHOWAWCZE - FORMULARZ REJESTRACYJNY

  • DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ
  • KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
  • REGULAMIN WYDARZENIA
  • NEWSLETTER

DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ

Deklaruję udział w całym cyklu sześciu warsztatów "Filmowe myśli. Filmowe lekcje wychowawcze" w terminach 20-21.09.2024, 11-12.10.2024, 15-16.11.2024.

Deklaruję opłacenie udziału w cyklu warsztatów "Filmowe myśli. Filmowe lekcje wychowawcze" w ciągu 7 dni od daty otrzymania faktury proforma od Organizatora.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zapoznałam/em się z Klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych

REGULAMIN WYDARZENIA

Zapoznałam/zapoznałem się z treścią Regulaminu i akceptuję jego warunki, a wszystkie dane podane w zgłoszeniu są prawdziwe i aktualne.

ZAPIS DO NEWSLETTERA POMORSKIEJ FUNDACJI FILMOWEJ W GDYNI

Wyrażam zgodę na dodanie mojego adresu mailowego do newslettera Pomorskiej Fundacji Filmowej w Gdyni i otrzymywanie informacji o aktualnych projektach prowadzonych przez fundację.