FILMOWE MYŚLI. KINO LEKCJE 2024 - FORMULARZ REJESTRACYJNY

  • DANE OSOBY DOKONUJĄCEJ REZERWACJI
  • KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
  • REGULAMIN WYDARZENIA
  • NEWSLETTER

DANE OSOBY REZERWUJĄCEJ

Deklaruję opłacenie zaliczki w kwocie 100 zł w terminie 7 dni od dokonania rezerwacji przez formularz rejestracyjny na numer konta podany przez Organizatora.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zapoznałam/em się z Klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych

REGULAMIN WYDARZENIA

Zapoznałam/zapoznałem się z treścią Regulaminu i akceptuję jego warunki, a wszystkie dane podane w zgłoszeniu są prawdziwe i aktualne.

ZAPIS DO NEWSLETTERA POMORSKIEJ FUNDACJI FILMOWEJ W GDYNI

Wyrażam zgodę na dodanie mojego adresu mailowego do newslettera Pomorskiej Fundacji Filmowej w Gdyni i otrzymywanie informacji o aktualnych projektach prowadzonych przez fundację.