Pomorskie Warsztaty Filmowe

Pomorskie Warsztaty Filmowe to wyjątkowy projekt edukacyjno-artystyczny oparty na innowacyjnym procesie twórczym.

Metoda umożliwia stymulowanie kreatywności uczestników, którzy w małej grupie intensywnie pracują nad realizacją sceny fabularnej. W trakcie cyklu zajęć odbiorcy pozostają w nieustannej interakcji z mistrzami sztuki filmowej, zdobywają wiedzę oraz konkretne, praktyczne umiejętności, czynnie uczestnicząc we wszystkich etapach powstawania sceny filmu fabularnego.

Główną ideą zadania jest podnoszenie kompetencji artystycznych i twórczych uczestników projektu w zakresie scenopisarstwa i reżyserii, co stanowi propedeutykę do dalszego ich rozwoju i kształcenia w kierunku sztuki filmowej.


Kontakt