powrót

Filmowe Myśli – o projekcie

„Filmowe myśli. Kino lekcje” to projekt edukacyjny, skierowany do młodzieży ze szkół średnich pasjonującej się kinematografią oraz ich nauczycieli i edukatorów zainteresowanych edukacją filmową.

Inicjatywa, realizowana przez Pomorską Fundację Filmową w Gdyni od 2021 roku, ma na celu rozwijanie u młodzieży wiedzy o filmie i nowych mediach – dziedzin, o których niewiele mogą dowiedzieć się na lekcjach w ramach podstawy programowej.

Przedsięwzięcie łączy cykl warsztatów oraz kinowych lekcji wraz ze spotkaniami z uznanymi polskimi filmoznawcami, a także webinaria dla nauczycieli. Zaproponowane zajęcia w ciekawy sposób przybliżają zagadnienia związane z rozwojem kina, analizą i interpretacją filmu oraz przedstawiają rolę przemysłu filmowego w edukacji i możliwości z nim związane.

Do tej pory w trzech edycjach projektu wzięło udział ponad 1500 uczestników.


Kontakt