Lekcje z historii kina i form filmu Gdyńskiej Szkoły Filmowej

Jest to nieodpłatny projekt skierowany do uczniów klas IV-VIII wszystkich szkół podstawowych z Gdyni. Ma charakter edukacyjny – jego celem jest rozwijanie wrażliwości filmowej, dzięki czemu stanowi kompetentne wsparcie dla szkół w przygotowaniu młodych ludzi do pełnoprawnego odbioru i tworzenia kultury i sztuki oraz uczestnictwa w życiu społecznym. Lekcje w kompetentny, ciekawy, multimedialny i żywy sposób przybliżają zagadnienia związane z powstaniem i rozwojem kina oraz formami, analizą i interpretacją filmu. Umożliwiają zrozumienie filmu, ale także zrozumienie świata dzięki filmowi.

W projekcie w miarę możliwości zajęcia będą składały się z trzech form edukacyjnych:

  1. bliskiego kontaktu z kinem i filmem, czyli zwiedzania, także tych niedostępnych na co dzień części budynku: sal kinowych i ich zaplecza, projektorni, w pełni wyposażonego profesjonalnego studia filmowego i zgromadzonych w Gdyńskim Centrum Filmowym eksponatów (m.in. kamer i projektorów z różnych okresów);
  2. miniwykładu tematycznego (dla młodszych pogadanki tematycznej) ilustrowanego fragmentami filmów bądź całymi filmami;
  3. warsztatów związanych z omawianym tematem (zależne od liczebności grupy).

Więcej informacjiGdynia
Projekt realizuje Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni.
Współfinansowanie Miasto Gdynia.
Partnerami projektu są Europa Cinemas oraz firma Ziaja.