Nowa Przestrzeń Kina

Cykl wirtualnych zajęć edukacyjnych, podczas którego prowadzący zajęcia młodzi filmoznawcy w sposób kompetentny i ciekawy, z użyciem materiałów multimedialnych, przybliżą uczniom zagadnienia związane z powstawaniem i rozwojem kina oraz rozumieniem filmu. Zajęcia składają się z wykładu tematycznego ilustrowanego fragmentami filmów oraz wirtualnych warsztatów związanych z omawianym tematem.

Tematyka oraz forma zajęć są tak przygotowane, aby odpowiadały możliwościom i umiejętnościom konkretnych uczestników. Multimedialne lekcje Gdyńskiej Szkoły Filmowej realizują potrzebę wprowadzenia młodych ludzi w podstawy dziedziny kinematografii, zgodnie z założeniami zapisanymi w szkolnej podstawie programowej.


Wirtualne lekcje z historii kina i form filmuDofinansowano ze środków
Narodowego Centrum Kultury
w ramach programu
"Kultura w sieci"